Chương trình đào tạo chuyên sâu & chi phí

Chương trình tuyển chọn đào tạo chuyên sâu gồm:
EMPTY HAND FIGHTING KNIFE FIGHTING
KRAV MAGA CONCEPT STICK FIGHTING
KAPAP CONCEPT EXPANDABLE BATON
TOMAHAWK FIGHTING
 
 
 
 
 
 

Phí:

4 ngày

350,000

7 ngày

600,000